Monday, 18 November 2013

Murid sedang mengukur Tahap Kesihatan Sungai dengan Menganalisis Kehidupan Sungai yang terdapat di dalam sungai yang diukur
Mengambil sampel air untuk diukur
Pengukuran Tahap Kesihatan Sungai
Mengambil Bacaan Tahap Kesihatan Sungai

Wednesday, 24 April 2013

Laporan River Ranger - muhd radhi

Pada hari yang lepas kami mengikuti Program River Ranger kami sungguh gembira bersama Ranger yang lain.Kami bersama SMK Lembah Keramat untuk menguji air sungai kotor dan air bersih.Kami berasa gembira tetapi kami sedih kerana kami tidak dapat melihat air sungai yang jernih.

laporan river ranger -amirul fitri

pengalaman saya di sungai klang sangat menyoronokan kerana saya dapat menjadi river ranger untuk sekolah skkg tetapi saya berasa sedih kerana tidak dapat pergi ke site 2 .